Hoe wordt het verbruik verdeeld over het jaar met het prijsplafond?