Hoe wordt het verbruik verdeelt over het jaar met het prijsplafond?